Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów

98-161 Zapolice

Główna 19

Tel: (43) 823-19-79

Adres

98-161 Zapolice


Główna 19


Tel: (43) 823-19-79


Statystyki

 • Odwiedziło nas: 615247
 • Do końca roku: 41 dni
 • Do wakacji: 213 dni

Kalendarium

Wtorek, 2018-11-20

Imieniny: Anatola, Edyty

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

 IM. 4. PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW W ZAPOLICACH

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2017/2018

Mgr Elżbieta Szewczyk

 

Poniedziałek            12:55-14:35

Wtorek                     9:05-14:35

Środa                       11:55-15:25

Czwartek                  9:00-15:30

Piątek                      8:00-11:00

 

 

Z każdym problemem możesz się zwrócić do mnie. Pamiętaj, że warto opowiedzieć komuś o swoich problemach, zwierzyć się z nich, choćby dlatego, że gdy problem znają dwie osoby, to każda z nich widzi go z innej perspektywy.

Każdy, kto zgłosi się do pedagoga – niezależnie od tego, z czym przyjdzie – nie pozostanie bez pomocy. Nie mogę zagwarantować, że każdą sprawę uda mi się załatwić, ale możesz być pewien, że dołożę wszelkich starań, by tak było.

Pedagog nie działa sam – współpracuję z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami oraz innymi instytucjami: opieką społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną czy policją.

 

Pamiętaj:

 • pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą;
 • zapewni Ci pełną anonimowość i dyskrecję;
 • pomoże Ci znaleźć wyjście z trudnej sytuacji;

 

Pedagog szkolny jest do Twojej dyspozycji gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, nie masz przyjaciela;
 • źle czujesz się w klasie;
 • masz kłopoty z nauką;
 • jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami;
 • masz problemy rodzinne;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • masz ciekawe pomysły, z którymi chcesz podzielić się z innymi;
 • chciałbyś pomóc innym;

Przyjdź z każdą sprawą, z którą nie umiesz sobie poradzić!!!

 

Czym zajmuje się pedagog w szkole?

 • Zadania pedagoga szkolnego wg  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017roku:
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży on-line - materiały dla rodziców (pobierz plik)

 

PUNKT INFORMACJI ZAWDOWEJ

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli informuję, że w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-16:00, został uruchomiony Punkt Informacji Zawodowej.

Poradnia zaprasza na konsultację wszystkich uczniów kończących naukę w klasie III gimnazjum- szczególnie tych z problemami zdrowotnymi, które mogą ograniczać wybór zawodu lub niezdecydowanych co do swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.

Zaprasza również rodziców zainteresowanych  pomocą swoim dzieciom  wyborze zawodu i ścieżki edukacyjnej.