Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów

98-161 Zapolice

Główna 19

Tel: (43) 823-19-79

Adres

98-161 Zapolice


Główna 19


Tel: (43) 823-19-79


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 622636
  • Do końca roku: 18 dni
  • Do wakacji: 190 dni

Kalendarium

Czwartek, 2018-12-13

Imieniny: Dalidy, Juliusza

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rada Rodziców

Rada Rodziców

 

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

 

- Przewodnicząca                             

- Zastępca Przewodniczącego          

- Skarbnik                                      

- Sekretarz                                      

 

Pozostali członkowie Prezydium:

 

-

-

 

Komisja Rewizyjna:

 

-

-

-

 

Plan Pracy Rady Rodziców:

 

1. Udział w uroczystościach szkolnych:

    - ślubowanie klas pierwszych

    - Święto Edukacji Narodowej

    - pożegnanie absolwentów

    - zakończenie roku szkolnego.

 

2. Organizacja imprez lub pomoc w organizacji imprez:

    - otrzęsiny

    - zabawa noworoczna

    - zabawa karnawałowa

    - bal absolwentów

    - dzień sportu

    - piknik rodzinny.

 

3. Działalność samorządowa:

    - udział w posiedzeniach Rady Szkoły.

 

4. Pomoc dzieciom, rodzinom, szkole:

    - fundowanie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce i biorącym udział w konkursach

    - fundowanie wycieczek i materiałów dydaktycznych uczniom w szczególnie trudnej sytuacji

    - dofinansowywanie wyjazdów uczniów na konkursy oraz działalności kół zainteresowań

    - pomoc (finansowa) w zakresie większych inwestycji związanych głównie z remontem szkoły.

 

5. Pomoc gospodarcza szkole:

    - przegląd stanu zaplecza szkolnego

    - pomoc finansowa w utrzymywaniu szkoły w zakresie jej wyposażenia, czystości i estetyki

    - udział w dokonywaniu napraw i prac porządkowych.

 

       Rada Rodziców gospodaruje środkami, które wpływają głównie z dobrowolnych wpłat rodziców, a także  z darowizn i prowizji współpracujących przedsiębiorstw. Dysponuje również wpływami z organizowanych co roku imprez okolicznościowych. Pieniądze te są przeznaczane na różne potrzeby związane z wydarzeniami szkolnymi i trafiają w innej, zmodyfikowanej formie do uczniów naszej szkoły. Można w ten sposób dofinansować wiele szkolnych zabaw i konkursów, a także koła zainteresowań,  kupić nagrody uczniom i brakujące pomoce dydaktyczne. Dzięki tym środkom współfinansowane są wycieczki szkolne dla uczniów i pomoc dzieciom w szczególnie trudnych sytuacjach. Fundusze zdobyte podczas imprez i festynów przeznaczane są zwykle na większe przedsięwzięcia, związane z estetyką i wyposażeniem naszej szkoły. 

 

         Wszystkich rodziców chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy Uśmiech.

 

Czekamy także na uwagi i propozycje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców i pomysły na „fajną szkołę”.

 

        

Kontakt e-mail: radarodzicow.zapolice@op.pl

 

Wpłaty na Radę Rodziców należy przekazywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Filia w Zapolicach  ( 44927900070060466020000010)                        

w tytule wpisywać: wpłata na Radę Rodziców - imię i nazwisko dziecka  i klasa. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 ustalono następującą składkę na Radę Rodziców: