Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów

98-161 Zapolice

Główna 19

Tel: (43) 823-19-79

Adres

98-161 Zapolice


Główna 19


Tel: (43) 823-19-79


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 638806
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O szkole

O szkole

HISTORIA SZKOŁY

 

 

Obecny budynek szkoły przy ul. Głównej 19 został oddany do użytku jako Szkoła Podstawowa we wrześniu 1980 r. 

 

W 1995 roku szkoła przyjęła imię 4 Pułku Piechoty Legionów.

 

W 1999 roku powstało Gimnazjum w Zapolicach.

 

W 2006 roku powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).

 

 

 NAUCZYCIELE PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KIEROWNIKA LUB DYREKTORA SZKOŁY 

 

1. Stanisław Brąglewicz 1927r.-1939r.

 

2. Franciszek Mielczarek X 1939r. –I 1940r.

3. Jan Kaleta i Anna Rokossowska III-VI 1945r.

4. Jan Czarnecki 1945r.-1946r.

 

5. Feliks Stępień 1946r.- 1971r.

6. Janusz Kochelski 1972r. -1973r.

7. Ireneusz Zawada 1973r.- 1975r.

8. Halina Zawada 1975r.- 1984r.

 

9. Janusz Kochelski 1984r.- 1988r.

10. Monika Sagan 1988r.- 1989r.

11. Janina Glapa IX 1989r.-1999r.

Od 1999 roku w szkole w Zapolicach funkcjonuje Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

 

12. Janina Glapa 1999r.-2006r. (Szkoła Podstawowa)

 

13. Tamara Najman 1999r.-2006r. (Gimnazjum)

 

W 2006 roku powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących

 

14.Tamara Najman 2006r.- 2010r.

15. Marzena Jaruga 2011r. - 2014r.

16. Agnieszka Stępień 2014r.

 

 

 

 

     HISTORIA „CZWARTAKÓW” 4 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW  

 

 

 

   Historia pułku sięga początków XIX wieku. Pułk 4-ty powstał w okresie Księstwa Warszawskiego w 1806r. w Płocku. Jego pierwszym dowódcą został płk Feliks Potocki.W tym okresie pułk walczył m.in. w Hiszpanii, dostąpił również zaszczytu jakim był przegląd dokonany przez samego Napoleona Bonapartego. Po powrocie z Hiszpanii na rozkaz Napoleona, pułk wziął udział w wyprawie na Moskwę. Po upadku Księstwa, resztki wojska polskiego przeszły pod dowództwo brata cara Aleksandra, ks. Konstantego. W ramach armii Królestwa Polskiego powstał 4-ty pułk liniowy, który stacjonował w Warszawie. Był on kontynuatorem poprzedniej formacji wojskowej. Wyróżniał się wykształceniem, dyscypliną i wysoką sprawnością. Jednym z żołnierzy 4-ego pułku liniowego był wybitny patriota Walerian Łukasiński. Na wieść o wybuchu Powstania Listopadowego, żołnierze rozpoczęli jako pierwsi walkę.

 

   „Czwartacy” walczyli w bitwach pod Olszynką Grochowską, Dębem Wielkim i Ostrołęką. Po klęsce Powstania żołnierze 4-ego pułku udali się na emigrację. Tradycje Pułku Czwartaków przyjął utworzony w marcu 1915r. 4 pułku Piechoty Legionów Polskich. Walczył on w okolicach Lublina pod dowództwem ppłk Bolesława Roja. W dniu 15.09.1917r. po odmowie złożenia przysięgi na wierność Austriakom, pułk przestał istnieć.

 

   Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918r. utworzony zostaje 4 pułk piechoty. Bierze on udział m.in. wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921. Po jej zakończeniu pułk przenosi się na stałe do Kielc. Dzień 24 czerwca zostaje obrany jako święto pułku.

Za odznakę pułkową uznano swastykę, wzorowaną na starosłowiańskim znaku słońca i ognia. W roku 1935 pułk przenosi się do nowych koszar na Bukówce, 3 km. od Kielc, gdzie ma siedzibę do dnia dzisiejszego.

 

   Część żołnierzy z pułku została oddelegowana w marcu 1939r. na Westerplatte, gdzie wzięła udział w chlubnej obronie. W czasie napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę pułk został przewieziony w rejon Zduńskiej Woli. Szczególnie wyróżnił się on w dniu 5 września 1939r., gdzie przez cały dzień walczył bardzo dzielnie z Niemcami w rejonie Strońsko-Zapolice. W wyniku tej bohaterskiej walki, część żołnierzy poległa i została pochowana na cmentarzu w Strońsku.

 

   Za wybitne zasługi na polu chwały dowódca pułku ppłk Bronisław Laliczyński otrzymał Krzyż Virtuti Militari IV klasy. Bronisław Laliczyński zgodnie ze swoją wolą spoczął również wśród swoich żołnierzy na cmentarzu w Strońsku.

 

   Obecny 4 pułk piechoty formował się w Sielcach nad Oką. Brał on udział w wyzwoleniu Warszawy w styczniu 1945r., walczył również o Wał Pomorski. We wrześniu 1945r. pułk został skierowany do miejsca stałej dyslokacji, jakim jest miasto Kielce.